FOSSBook

Sách khoa học mở và miễn phí

En

Bạn có thể

  • Tham gia biên tập sách có sẵn qua Gitbook.
  • Viết sách riêng và xuất bản dưới tên miền miễn phí dạng tensach.fossbook.com.
  • Sách xuất bản dưới bản quyền CC BY-NC-SA

Chủ đề sách hiện tại

Chủ đề sắp tới

  • Bản đồ hóa Bệnh dịch; Khái niệm Xác suất Thống kê; Mô hình Hồi quy, Phương pháp Học máy

Để biết thêm thông tin xin liên hệ admin at ytecongcong dot com.